Điều đó đã xảy ra như thế nào?


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Sanh ngược chiếm tỷ lệ 3-4% các ca sinh nở, được định nghĩa là những em bé sinh ra với mông hay chân ra trước, điều này trái với tự nhiên thông thường là đầu được sinh ra trước . Thường thai sẽ xoay chuyển trước khi được sinh ra, nhưng cũng có trường hợp không xoay. Nếu trẻ được sinh ngôi mông ra trước sẽ gặp khó khăn trong việc sổ thai, nên trong trường hợp sanh ngôi mông thường được đề nghị mổ lấy thai.

nhiều nước phương Tây , người ta dùng biện pháp xoay thai bền ngoài đối với các ca thai ngôi mông bằng cách ấn vào bụng và xoay ngược thai lại. Biện pháp xoay thai thường gây khó chịu cho bà mẹ. Biện pháp xoay thai thường được làm từ tuần thai thứ 36 đến 37 và thường thành công khoảng giữa thời gian đó.

Trong nhiều thế kỷ trước đây ở Trung Hoa, người ta đã dùng châm cứu và ngãi cứu để giúp xoay thai trong các ca sanh ngược . Để xoay thai lại cho đúng, huyệt BL 67 (Zhi yin) cần được kích thích bằng cách ngải cứu, châm cứu hay cả hai. Thời gian tốt nhất đề tiến hành chỉnh ngôi thai là tuần thứ 32 đến 37 của thay kỳ. Tỷ lệ thành công của sự điều chỉnh ngôi thai bằng châm cứu chiếm 90 % . Quan trọng là quy trình châm cứu trong một ngày được khuyến khích qua 7 giai đọan


Huyệt BL 67 nằm ở mặt ngòai ngón chân út, cách móng 0,1 inch

Luke Walker

Theo Kan Zhong Guo