Thuyết Tiến Hóa

5 hiện vật khiến bạn phải nhìn nhận lại về thuyết tiến hóa
Thuyết tiến hóa: Sự thật hay sản phẩm của con người?
Phát hiện ‘chủng người kỳ lạ’ làm lung lay thuyết tiến hóa
Bí ẩn về lò phản ứng hạt nhân “thời tiền sử”
9 lý do chứng minh thuyết tiến hóa của Darwin là sai
Phát hiện đinh vít hơn 300 triệu năm tuổi trên đá
Học thuyết Darwin – Một chủ đề cấm