Khoa học

Nghiên cứu phát hiện: Trong não mẹ có tế bào của con
Khoa học khẳng định sự yên tĩnh có thể chữa bệnh
Các nhà khoa học khám phá ra cây cũng có “nhịp tim”
Các nhà khoa học vô tình tìm ra enzyme có thể “ăn” chai nhựa