Thảm họa

Bắt được “thủy quái” gần khu vực rò rỉ hạt nhân Fukushima
Cảnh báo: Biển Chết có thể chết thật vào năm 2050
99% chim biển sẽ phải ăn nhựa phế thải đến tận 2050