Góc khuất

John McCain kêu gọi chiến tranh hàng thập kỷ khắp thế giới
Chủ tịch Interpol bị bắt vì liên quan đến đảo chính?
Nước Mỹ đã mất đi bản sắc… hay trí tuệ… hay cả hai?