Bức hại Pháp Luân Công

‘Cuộc diệt chủng lạnh’ của chính quyền Trung Quốc
Phóng sự Hàn Quốc: Giết người để sống
Thư từ Mã Tam Gia: Bức thư cầu cứu vượt đại dương
Triển lãm cơ thể người – Giáo dục hay đồ tể?
Người tình Bạc Hy Lai bị giết làm mẫu vật triển lãm