Bức hại Pháp Luân Công

3 Tháng – 1700 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp
Trung Quốc: giết hại học viên Pháp Luân Công để cướp nội tạng
Nghị viện châu Âu lên án nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
800.000 chữ ký yêu cầu chấm dứt mổ cướp nội tạng sống