Bức hại Pháp Luân Công

Sau TP.HCM, đến thành phố Thụy Sĩ cấm triển lãm thi thể người
BBC ra loạt phóng sự về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
Ủy ban Nhân quyền Anh kết luận về tội ác thu hoạch nội tạng