Bức hại Pháp Luân Công

Mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc, các chuyên gia quốc tế nói gì?
6 biện pháp ngăn chặn mổ cướp nội tạng ai cũng cần biết
Cảnh sát Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố: “Chúng tôi là lưu manh!”