Mổ cướp nội tạng

Chính quyền Trung Quốc dùng “chất thải” để tra tấn tù nhân
Mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc, các chuyên gia quốc tế nói gì?