Đọc & Suy ngẫm

Là phụ nữ, hãy ưu nhã giống như một quyển sách
Đạo đức nghề nghiệp đưa con người đến sự tôn nghiêm
Tại sao trẻ em ở Mỹ lại tự tin hơn những đứa trẻ Việt?
Sự giáo dưỡng cao nhất, chính là giữ được vẻ mặt ôn hòa
Người thực sự trưởng thành, nhìn ai cũng đều thấy thuận mắt
Vì sao người thông minh sẽ không bao giờ hơn thua với kẻ khác?