Người ngoài hành tinh

UFO xuất hiện trong chương trình phát sóng trực tiếp ở Argentina